Žádost o vyjádření můžete napsat volnou formou nebo využít náš formulář zde.

Žádost musí obsahovat:

  • jméno investora (zplnomocněné osoby) + kontaktní údaje (e-mail, telefon)
  • název stavby, pro kterou je vyjádření požadováno a její stručný popis (liniová stavba, stavba RD, rekonstrukce komunikace apod.)
  • jednoznačná identifikace místa stavby (obec, katastrální území, parcelní číslo/čísla)
  • přílohou žádosti musí být situační výkres (přehledná situace stavby, v odůvodněných případech detail)

Žádost včetně přiložené situace zasílejte na jeden z níže uvedených kontaktů:

  • e-mail: obchod@praha1.net
  • poštou na adresu: Metropolitní síť Praha 1 z.s.p.o., Jindřišská 938/18, 110 00 Praha 1
  • osobně na klientském centru na adrese Jindřišská 938/18, 110 00 Praha 1, každé úterý od 10:00 do 12:00.

Platnost vyjádření ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. je na 1 rok a bude zasláno českou poštou na Vámi uvedenou adresu nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti.
Vydání vyjádření o existenci sítí je zpoplatněno částkou 300,- Kč vč. DPH. Na tuto částku Vám bude vystavena faktura.