Praha1.net provozuje moderní optickou a bezdrátovou telekomunikační síť s vysokou přenosovou kapacitou. Jedná se o síť typu Ethernet ve standardech 100Mb/s, 1Gb/s a 10Gb/s.

Síť Praha1.net pracuje s komunikačními protokoly typu TCP/IP. Tyto světové standardy umožňují snadné připojení jakéhokoliv počítače (s libovolným operačním systémem) do sítě a jeho následné napojení na celosvětovou síť internet.

Připojením do sítě Praha1.net tak získáváte jak individuální připojení k internetu, tak možnost připojit k internetu více počítačů, celou počítačovou síť.

 

Profil sdružení

Metropolitní síť Praha 1 pomáhá rozvoji, podpoře, prosazování, zavádění a šíření moderních informačních a komunikačních technologií u orgánů státní správy a samosprávy, ale také právnických a fyzických osob.

Co umíme

  • Vysokorychlostní připojení
  • Digitální televize
  • Telefon
  • Datové okruhy
  • Garantované připojení
  • Služby datového centra

„Spokojenost zákazníka je náš cíl“

Základním cílem sdružení Praha1.net je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.

Sdružení bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti: budování metropolitní sítě na území Prahy 1 s důrazem na nejnovější technologie optických, kabelových a bezdrátových sítí,výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií, vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí, provozování regionálního informačního systému.

Tomáš Chott

Předseda sdružení

signature