V rámci této činnosti se komplexně staráme o technický stav optických a metalických rozvodů budovy. Odborný přístup a moderní technické zázemí zvyšují životnost a tím také hodnotu majetku našich zákazníků. Zároveň však námi poskytovaná údržba a správa včetně non-stop havarijního servisu zvyšují komfort a spokojenost uživatelů objektu.

Vaše nemovitost i její prostředí je vaší vizitkou pro ty, kteří ji navštíví. Nepodceňujte tuto skutečnost a vyberte si partnera pro technickou správu, který zajistí hladký provoz tak, aby vše fungovalo bez závad.


 

Evidence, údržba a projekce optické sítě:

  • schéma optické sítě na úrovni optických kabelů od hlavní stanice po optické uzly
  • schéma rozvláknění optické sítě na úrovni optických vláken
  • signálové schéma na úrovní optických vláken
  • schéma pokládky optických kabelů (kreslené nad polohopisem)
  • schéma ochranných trubek
  • schéma pokládky ochranných trubek (kreslené nad polohopisem)
  • průběh trasy vedení (uložení) optických kabelů obsahující zakreslení výkopů
  • podkladová mapa a trasy vedení jiných inženýrských sítí